Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

BOGARODZICO DZIEWICO


 

BOGARODZICO DZIEWICO

Bogarodzico Dziewico,

Której śpiewali rycerze,

Królowo polskiego narodu,

Ku Tobie wznosimy pacierze.

 

Bogarodzico Dziewico

Z grunwaldzkich pól zwyciężczyni,

Módl się za każdym z osobna,

Módl się za nami wszystkimi.

 

Bogarodzico Dziewico,

Coś zwyciężyła pod Wiedniem,

Obroń nasz naród uśpiony

Przed innowierców zalewem.

 

Bogarodzico Dziewico,

Cudu nad Wisłą przyczyno,

Módl się do Boga naszego

Za każdą polską dzieciną.

 

Bogarodzico Dziewico,

Ty Jasnogórska Królowo,

Utul nasz naród w ramionach,

Obudź w nim wiarę na nowo.

 

Bogarodzico Dziewico

Niepokalanie poczęta,

Wyzwól od rozwiązłości

Wszystkie bezwstydne dziewczęta.

 

Bogarodzico Dziewico,

Oblubienico Józefa,

Módl się za polskich chłopców,

Ich serca cnotami zasiewaj.

 

Bogarodzico Dziewico

Rodziców Swych kochająca,

Pomóż każdemu starcowi

Wśród dzieci przeżyć do końca.

 

Bogarodzico dziewico,

Nadziejo ciężko chorych,

Uchroń każdego człowieka

Przed eutanazji naporem.

 

Bogarodzico Dziewico,

Niech ta modlitwa trwa jeszcze,

Kto czyta- dopowie od siebie,

Co jego serce mu szepce.