Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

BYŁA NOC CIEMNA- oraz życzenia bożonarodzeniowe

 drogim czytelnikom składam serdeczne życzenia, ażeby Święta Bożego narodzenia były pełne pokoju i Miłości.

Nowy Rok niech będzie dla wszystkich Państwa łaskawy.BYŁA NOC CIEMNA


Była noc ciemna, była noc wietrzna,

Gdy z Nieba zeszła nam Moc Przedwieczna.

Tam, nad Betlejem cud się wydarzył,

Większy niż każdy Żyd we śnie marzył.

 

Oni wiedzieli, oni czekali,

Bo wszelkie pisma prorocze znali.

Lecz tylko parę osób dostrzegło

Ten cud i witać Mesjasza biegło.

 

Ale świat cały długi, szeroki

Choćby co dostrzegł swym czujnym okiem,

Choćby Aniołów milion przybyło,

To do Betlejem daleko było.

 

Polska aż tysiąc lat czekać miała,

Zanim się wieść ta do nas dostała.

Dziś dziękujemy księżnej Dobrawie,

Że nam pomogła w tej świętej sprawie.

 

Od nas Jagiełło dał Litwie Boga,

Gdy od Krzyżaków groziła trwoga.

I szli na cały świat misjonarze,

Na podbój świata z Jezusem w parze.

 

Z nimi jak zawsze Święta Panienka,

U schyłku nocy jasna Jutrzenka.

Tak od zrodzenia Chrystusa Pana,

Jest Matka Boska bardzo kochana.

 

Dzisiaj, gdy świat już do końca zmierza,

Ona nakłania znów do pacierza.

Przychodzi z Nieba uczy o Bogu,

Bo każdy stanął w niebiańskim progu.

 

A ci, co Matki Boskiej słuchają,

Do jej Jezusa się nawracają,

Mogą być pewni szczęścia wiecznego,

Matka do Syna wiedzie każdego.

 

Lecz pamiętajmy, żeśmy od wieków,

Krajem Maryi i wiedz człowieku,

Że jeśli Ona Polskę wybrała,

Ważne, by Polska Boga kochała.

 

By, kiedy Godów czasy nadchodzą,

Choć może mrozy siarczyste szkodzą,

Każdy, kto może, szedł do kościoła,

Bo w nim Zbawienie i Boża szkoła.

 

Na cześć i Chwałę Trójjedynego,

Panny Maryi pierworodnego,

Śpiewać kolędy, stroić stajenki,

Niech z Nią przychodzi Jezus maleńki.

 

Jako przyjęła Go w Swoim łonie,

Jako Go Anioł złożył w Jej dłonie,

Jak Go witali w stajni pasterze,

Jako go Józef ochraniał szczerze,

 

Jak Go Uczniowie pierwsi głosili,

Jak apostolstwa trudy znosili,

Przez wiele wieków dla Bożej sprawy,

Z Czech tu przybyli przez ślub Dobrawy.

 

Zatem się cieszmy i wierzmy w Niego,

I umacniajmy w wierze każdego,

Kto tego pragnie i potrzebuje,

I niech On z Matką w Polsce króluje.           2013 Boże Narodzenie