Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

POLE ŁEZ

Drogi czytelniku, dla wyjaśnienia treści wiersza podaję, ze traktuje on o placu pod Szczytem Jasnogórskim, na który wchodzą wszyscy pielgrzymi przybywający na Jasną Górę. Piesi pielgrzymi nim wejdą do Kaplicy Cudownego Obrazu, własnie tu leżą krzyżem witając się z Matką Bożą. A teraz treść wiersza:

 

POLE ŁEZ

 

Pole łez i radości pole

Pole łez,

Tu od nowa przechodzisz co dzień

Nowy chrzest.

Łzy jak ziarno dojrzałe, pełne

Sieje wiatr,

Z nich wyrosnąć musi na pełnię zycia

Nowy świat.

Tu- niech zrodzi się na nowe życie

Nowa myśl,

Tu- sieje wiatr na nowe łany

Święty krzyż.

Tu- niech się mądrość ze światłem splecie

W jasny krąg,

Tu- niech modlitwa ze złożonych

Płynie rąk.

Tu- krzyż pod Szczytem w jasności kreśli

Nowy świat,

Tu- w nowe serca przemienia kamień

Boży wiatr.

Tu- w głos się zmienia jak na Synaju

Gromki grzmot,

Tu- deszcz i rosę zastąpią trawie

Łzy i pot.

Tu- łzy wyciśniesz do ręki biorąc

Ziemi piędź,

Tu- radość wiary z nawróceniem

I ty swięć.