Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

I Tylko... życie

 

Wiersz drugi

I TYLKO…Zycie dano tobie w darze,

Które z wolną wolą ustawiono w parze.

Od ciebie zatem ma od dnia narodzin

Zależeć wybór, jak żyć ci się godzi.

 

Czy chcesz w dostatkach i hołdach wieść życie,

Czy Bogu w darze składać je ukrycie?

Czy świat pod nogi chciałbyś rzucić sobie,

Czy żyć w cichości ku duszy ozdobie?

 

Lecz chcesz, czy nie chcesz, jaki dar wybierzesz,

Życie ci minie, ani się spostrzeżesz.

Lecz choć zapewne inne masz życzenie,

W twe życie również wpisano cierpienie.