Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

I Tylko...co było

 

I TYLKO… co było, tylko co bolało,

Ze łzami złączone na Ziemi zostało.

A coś łzami skropił, błogosławił będziesz,

Kiedy ze Świętymi w obłokach zasiądziesz.

 

Zaś im więcej bólu, im więcej cierpienia

Za Ziemiś zostawił pośród serca drżenia,

Tym piękniejsześ w Niebie wyhodował kwiaty,

Gdzie robak ich nie zje, nie uświadczysz straty.

 

A Bóg kochający kochającym w darze,

Cierpienia i płacze daje w słodkiej parze.

Abyś w tyglu bólu i łez wypalony

Wespół z Jego Męką, mógł zostać zbawiony.