Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

I TYLKO... Łez Królowa

 

I TYLKO… Łez Królowa nad twym grobem stanie,

Gdy już nikt z twej rodziny tutaj nie zostanie.

I Ona światło Boże miast znicza zapali,

Aby Bóg grób twój widział z niebiańskiej oddali.

 

Który na Zmartwychwstanie pośle ci Anioła,

On zaś cię z prochu ziemi zabrać i przebudzić zdoła.

Abyś na głos trąby z rozkazu Bożego,

Otwarłszy grób podążył przed Tron na Sąd jego.

 

Aby cię Święci w Chwale do Raju powiedli,

Gdzie Pan się przepasze, a my będziem jedli.

I radość tam będzie i gwar i śpiewanie,

I tak już na zawsze po wieczność zostanie.

 

 

Tam my pospołu z Panem będziem ucztowali,

Za to, żeśmy cierpliwie wieki w grobie spali.

Bośmy w tej Łez Dolinie cierpienia zaznali,

Dlatego z Nim po wieki będziem królowali