Twórczość Janiny Snopek Stefaniak

I TYLKO...od ciebie

 

I TYLKO… od ciebie twa przyszłość zależy,

Bo w życiu cierpienie z radością się mierzy.

Cierpienie- czy przyjmiesz, czy precz je odrzucisz,

Zostanie przy tobie- nie zawsze je skrócisz.

 

A choćbyś przeklinał, choćbyś się buntował,

I choćbyś się przed nim na kraj świata schował,

Ono z Tobą pójdzie i na koniec świata,

I tam się w twe życie jako w warkocz wplata.

 

Tak więc nie uciekniesz ni krok od cierpienia,

A choć się wóz życia z roku na rok zmienia,

Choć cię coraz dalej uwozi w nieznane,

I miotają tobą uczucia mieszane,

 

 

Wszak nie pech to przecież, ani przeznaczenie,

Ani gwiazd melodii zodiakalnej brzmienie,

Tyś skazą Adama od zarania strojny,

Przeto w krzyż cierpienia jako w oręż zbrojny.

 

Ciężko ci go dźwigać i żyć w jego cieniu,

A choćbyś bój toczył przeciwko cierpieniu,

Choćbyś je odsuwał, do ciebie powraca,

A cierpliwie brane dni czyśćcowe skraca.

 

Przeto wartość jego od ciebie zależy,

I jak twoja wola, jaka miarą mierzy,

Takąż miarą dadzą- czy wykorzystaną

Dla duszy zbawienia- czy tez zmarnowaną.